Over Buitengewoon Bijzonder

Stichting Buitengewoon Bijzonder is ontstaan vanuit het idee dat álle kinderen met plezier moeten kunnen spelen, leren en bewegen. Met als uitgangspunt onze visie ‘Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan’ doen we er alles aan om kinderen met en zonder een beperking de uitdaging te bieden die bij hen past. Vertrouwen, zorg en veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten bij onze activiteiten.

Stichting Buitengewoon Bijzonder is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kijk voor meer informatie op de pagina over ANBI’s op de site van de Belastingdienst.

 

divider

Voor wie?

Buitengewoon Bijzonder is gespecialiseerd in kinderen met een bijzondere eigenschap, zoals AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornis, Down Syndroom of een andere verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Ook moeilijk lerende kinderen, kinderen met een spierziekte en andere kinderen met een medische indicatie zijn bij ons van harte welkom. Heeft uw kind geen medische indicatie, maar voelt het zich prettig bij kleine groepen en individuele aandacht? Ook dan verwelkomen wij uw kind graag! Samen spelen en leren staat bij ons hoog in het vaandel: door kinderen met en zonder beperking samen te laten spelen komen we tot de beste resultaten!

Hoe gaan wij te werk?

Bij Buitengewoon Bijzonder gaan we uit van het idee dat ieder kind een talent heeft. Vanuit dat talent gaan we starten. Dat betekent dat we niet uitgaan van de beperking, maar juist van wat uw kind goed kan! Op die manier creëren we zelfvertrouwen, een veilig gevoel en een optimale ontwikkeling bij uw kind. Uiteraard houden we daarnaast rekening met de eventuele beperkingen van uw kind. Is het extreem gevoelig voor prikkels? Of dringen aanrakingen of stemgeluid juist niet zo goed door? Wij kijken en luisteren zorgvuldig naar uw kind en bepalen op basis daarvan voor ieder kind individueel de juiste aanpak.

divider

Samenwerking met ouders

Bij Buitengewoon Bijzonder vinden we samenwerking met ouders erg belangrijk. U kent uw kind immers het beste, u weet hoe het zich in de thuissituatie gedraagt en waar zijn of haar interesses, talenten en mogelijkheden liggen. Uw suggesties, initiatieven en inbreng zijn dan ook van grote waarde voor ons. Om die reden betrekken we u als ouder zoveel mogelijk bij onze activiteiten.

Wilt u meer weten over onze visie? Neem contact met ons op!

 

 

Back to Top