Ontwikkeling kindexpertisecentrum van start

Stichting Buitengewoon Bijzonder is bezig met het oprichten van een kleinschalig expertisecentrum voor ‘bijzondere kinderen.’ Binnen dit expertisecentrum worden verschillende disciplines samengebracht. Zo gaan we samenwerken met onder andere een logopedist, een fysiotherapeut, een SI-therapeut (Sensomotorische Informatieverwerking), een speltherapeut en een psychomotorische kinderoefentherapeut. 

Het expertisecentrum is bedoeld voor kinderen die het niet redden in het reguliere onderwijs. Om hun ontwikkeling optimaal te kunnen stimuleren, gaat het expertisecentrum hen in een veilige en vertrouwde omgeving onder andere scholing en verschillende therapievormen aanbieden.

Daarbij staat de visie van Buitengewoon Bijzonder centraal. Dat wil zeggen dat we uitgaan van wat kinderen wél kunnen, in plaats van dat we uitgaan van de beperking. Aansluiten op de belevingswereld van het kind staat daarbij voorop. Dat realiseren we bijvoorbeeld door hen mee naar buiten te nemen en spelenderwijs de wereld te laten ontdekken. Met aandacht voor de talenten, competenties en hindernissen van ieder kind.

Alle professionals binnen het op te richten kindexpertisecentrum staan achter onze visie en filosofie. Door onze krachten te bundelen, kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen een kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente Schijndel om een passende locatie te vinden voor onder andere de scholing en therapievormen die we aanbieden.

Uiteraard houden we u graag op de hoogte van onze vorderingen!